गृह मन्त्रालय

अध्यागमन विभाग

अध्यागमन कार्यालय रसुवागढी, रसुवा

गोसाईकुण्ड गा.पा. २, घट्टेखोला

गृह मन्त्रालय

अध्यागमन विभाग

अध्यागमन कार्यालय रसुवागढी, रसुवा

गोसाईकुण्ड गा.पा. २, घट्टेखोला

EN न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नेपालको भिषा लिएका बिदेशी नागरिकको लागि जानकारी 2018-06-29

१. पर्यटक वा पारिवारिक (Relation Visa) भिषा सम्बन्धमा

 • पर्यटक र परिवारको सदस्यको हैसियतले भिसा पाउने बिदेशीले नेपालभित्र रहँदा पारिश्रमिक लिई वा नलिई कुनै उद्योग ब्यापार व्यवसाय वा संस्थामा काम गर्न पाउने छैन।

२.अध्यागमन विभागले बिदेशीको भिषा रद्द गर्न सक्ने अवस्थाहरु।

 • माग भएको समयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रमाण पत्र पेश नगरेमा।
 • मगज बिग्रेमा वा बहुलाएमा।
 • सँगीन फौजदारी अपराधको कसूर गरी भागी आएको देखिएमा ।
 • कुनै सरुवा वा गंभीर रोग लागेको भएमा।
 • निजको उपस्थितिबाट नेपालको शान्ति, सुरक्षा र नेपाली जनताको पारस्परिक सौहार्दतामा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा।
 • संदिग्ध आचरण वा अवान्छित क्रियाकलाप गरे, गराएमा
 • नेपालभित्रको सामाजिक र सांस्कृतिक वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा।
 • ऐन,यस नियमावली, र अन्य प्रचलित कानूनको उल्लंघन गरे, गराएमा।
 • जुन उद्धेश्यको लागि भिसा प्रदान गरिएको हो सो अनुरुपको कार्य नगरी अन्य काम कुरा गरेमा वा जुन प्रयोजनको लागि भिसा लिएको हो, सो समय अगावै त्यस्तो प्रयोजन समाप्त भएमा।
 • एक प्रकारको भिसामा बसिरहेको अवस्थामा अन्य भिषा दिनु पर्ने गरि सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस प्राप्त भएमा वा भिसाका लागि आवेदन गरेमा त्यस्तो बिदेशीलाई नयाँ भिसा जारी गर्नको लागि साविक भिसा रद्द गर्नु परेमा।

३. नेपालमा प्रवेश,उपस्थित, पदयात्रा वा नेपालबाट प्रस्थान गर्ने प्रत्येक बिदेशीले पालना गर्नुपर्ने आचरण तथा शर्तहरु:

 • अनुमति पत्रबिना पदयात्रामा जानु हुँदैन।
 • राजनीतिमा भाग लिनु हुँदैन।
 • प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुहरु राख्न वा प्रयोग गर्न वा निषेध गरेका कार्यहरु गर्नु हुँदैन।
 • स्थानीय परम्परा र रीतिरिवाज विपरित कुनै क्रियाकलाप गर्न गराउन हुँदैन।
 • पदयात्रा क्षेत्रमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिएका निर्देशनहरुको पालना गर्नुपर्नेछ।
 • प्रवेश, उपस्थिति वा प्रस्थानको समयमा कार्यालयले माग गरेमा पहिचान सम्बन्धी विवरण, छायाँचित्र औँठा छाप र प्रवेश, उपस्थिति वा प्रस्थान सम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

 


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2024-03-23 18:42:21 18:42:21
© सर्वाधिकार सुरक्षित अध्यागमन विभाग
साइट हेरिएको : web counter